Tổng hợp các cặp lô hay đi cùng nhau hay lô ra theo cặp